Telefon
WhatsApp
Kozmetik Üretimi

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8157&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

detay linki

 

“Kozmetik Kanunun 4 üncü maddesinin (g) bendi “Kozmetik üretim yerinin Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun olması zorunludur.” hükmünde olup Kozmetik Yönetmeliği`nin 11 inci maddesi gereğince kozmetik ürünlerin üreticileri Yönetmeliğe ve Eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler.” ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda kozmetik üretim tesisinde iyi üretim uygulamaları prosedürleri olmalıdır.

Kozmetik Üretim Tesisinde incelenecek ve denetlenecek olan noktalar GMP Denetim Formunda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

TEKLİF FORMU